Brandveiligheid
Bedrijfsnoodplan
Eerste Hulp
Trainingen
Certificering
Ervaring in alle sectoren

Door de heldere opzet van onze trainingsmodules en volgtrajecten werken wij samen met u aan bewustwording van de gevaren bij brand.

Brandpreventie is altijd een belangrijk onderdeel bij de basishulpverlening. Voorkomen is altijd beter dan genezen!

Een bedrijfsnoodplan is een beschrijving van maatregelen en voorzieningen waaruit blijkt dat het bedrijf voorbereid is op noodsituaties.

Eerste Hulp bij Ongelukken (EHBO), de meeste mensen kennen deze oude term nog wel. Inmiddels is dit gewijzigd naar Eerste Hulp.

Cursisten die bij Oranje BHV worden altijd getraind door gekwalificeerde instructeurs of docenten. Deze hebben de specifieke know-how van het vakgebied waarin u zich bevind als het gaat om het aspect veiligheid.

Onze medewerkers hebben zich in uw situatie verdiept en hebben ervaring met het opleiden van groepen in diverse sectoren zoals industrie, zorg, bouw, educatie en overheid.